دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

برگ انجیری ابلق
مطالب مهم

شرایط نگهداری برگ انجیری ابلق

شرایط نگهداری برگ انجیری ابلق گیاه برگ انجیری ابلق دارای شاخ و برگ‌های چرمی سبز تیره با لبه‌های پهن  است. این گیاه بومی مکزیک و در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری رشد می کند. در