دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

علائم کمبود عناصر در مرکبات
آموزشی

علائم کمبود عناصر در مرکبات

مرکبات از پر کشت ترین درختان به شمار می آیند و میوه آن‌ها در گروه پر استفاده ترین مواد غذایی است. اما کشاورزان در پرورش این درختان با چالش‌هایی نیز مواجه هستند که باعث نگرانی