دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

علت بار ندادن درخت گردو
آموزشی

علت بار ندادن درخت گردو

لازم است تا علت بار ندادن به درخت گردو را بررسی نماییم. در این صورت می توانیم با رعایت نکات و به دست آوردن دانش لازم در این خصوص مشکلات احتمالی را حل کرده  و