دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

علت میوه ندادن درخت سیب
مطالب مهم

علت میوه ندادن درخت سیب

علت میوه ندادن درخت سیب درختان سیب اگر سالم باشند، میوه های فراوانی تولید خواهند کرد.  با این حال، گاهی  مشکلات در درختان بوجود می آید که باردهی و میوه دهی آنها را کاهش می