دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

قلمه زدن آگلونما
آموزشی

قلمه زدن آگلونما

گیاه آگلونما که از جمله گیاهان مقاوم آپارتمانی به حساب می آید. این گیاه به دلیل زیبایی که دارد، بسیار پرطرفدار است. از این رو در این مقاله می خواهیم درباره این گیاه صحبت نماییم