دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود کامل 10Xshock برای گندم
کود ارگانیک

کود کامل 10Xshock برای گندم

  کود کامل 10Xshock برای گندم : در این مقاله به شما گندمکاران و کشاورزان عزیز  گندمکاران خواهیم گفت چگونه با یک راه حل بسیار ساده و با هزینه کم، بالاترین درصد برداشت گندم را