دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

مبارزه با آفات زعفران
آموزشی

مبارزه با آفات زعفران

مبارزه با آفات زعفران و مریضی‌هایی که ممکن است گیاه زعفران را به صورت جدی تهدید نماید از بخش‌های مهم در کشت زعفران به شمار می رود. در نظر داشته باشید که با کوچکترین اهمال