دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

موانع سد راه کشاورزی ایران
مطالب مهم

موانع سد راه کشاورزی ایران

به‌ طور معمول ایران از مناطق کشاورزی متنوعی برخوردار است و الگوهای کشت بسیار متفاوتی را در قسمت‌های مختلف خود پیاده ‌سازی کرده‌ است. محصولاتی که می‌توان با کشاورزی آن‌ها را تولید کرد؛ شامل حبوبات،