دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

نحوه و زمان کاشت پسته
آموزشی

نحوه و زمان کاشت پسته

در پرورش همه‌ی گیاهان و درختان دقت در انتخاب بهترین فصل برای کاشت اهمیت بالایی دارد. این کار یکی از مهم ترین عوامل سلامت گیاه و محصول است. در کنار آن شناخت روش های مختلف