دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

هرس درخت صنوبر
آموزشی

هرس درخت صنوبر

درخت صنوبر یا همان درخت تبریزی دارای قدی بلند است و در بیشتر مناطق آب و هوایی قابل رشد است. این درخت جز درختانی است که از چوب آن در صنایع چوبی می توان استفاده