دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کاشت درخت پسته
آموزشی

هرس درخت پسته

هرس درخت پسته درختان پسته درختانی برگریز هستند که در تابستان‌های طولانی، گرم و خشک و زمستان‌های نسبتاً سرد رشد می‌کنند.  هرس این  برای باغداران تجاری که از ماشین آلات برای برداشت پسته استفاده می‌کنند،