دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

هرس درخت گردو
آموزشی

هرس درخت گردو

درخت گردو یکی از اصیل ترین نوع درختان موجود در ایران است. این درخت دارای عمر بسیار بالا و طولانی و میوه ای که از آن به دست می آبد بسیار مغذی و خواص زیادی