دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

همه چیز درباره زعفران
آموزشی

همه چیز درباره زعفران

همه چیز درباره زعفران زعفران جزو با ارزش ترین ادویه های جهان محسوب می شود، کاشت زعفران به روشهای مختلف مانند روش های گلخانه ای تولید کرد. همچنین، شما می توانید در منزل نیز کاشت