دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

پرورش به لیمو
آموزشی

پرورش به لیمو

به لیمو گیاهی گلدار، چند ساله و معطر است و از دسته گیاهان دارویی محسوب می شود. جالب است بدانید که ارتفاع این گیاه تا 2 متر می رسد. ولی در شرایط بهینه امکان دارد