دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

پیوند زدن درخت گردو
مطالب مهم

پیوند زدن درخت گردو

به طور کلی در گیاهان برای  بالا بردن کیفیت و  زیاد کردن در محصول به دست آمده، روشی با نام پیوند صورت می‌گیرد. اهمیت این عمل  به اندازه ای بالاست که  اصولی و شرایطی برای