دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

چاله درخت پسته
آموزشی

چاله درخت پسته

در این مقاله می‌خواهیم در مورد چاله درخت پسته و نکاتی که باید در زمان کاشت آنها را رعایت کنید صحبت کنیم. اگر شما قصد دارید که نهال پسته را در زمین اصلی خودتان بکارید