دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

چالکود درخت گردو
آموزشی

چالکود درخت گردو

چالکود درخت گردو از راه کاری ساده و کم قیمت است که سبب می شود تا مقدار باروری در درختان گردو تا حد بسیار زیادی افزایش یابد. چون درختان گردو به انرژی بالا برای تولیدات