دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

بررسی علل شوری خاک و عوامل موثر جهت از بین بردن آن
مطالب مهم

چه عواملی موجب از بین رفتن خاک می شود

به‌ طور معمول خاک مناسب برای کشاورزی و باغداری، خاکی است که دارای املاح ضروری و گیاه خاک باشد. اما عوامل گوناگونی می‌توانند باعث از بین رفتن حاصلخیزی خاک شوند و این عوامل می‌توانند بسیار