دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کاشت توت فرنگی
مطالب مهم

کاشت توت فرنگی در زمستان

 کاشت توت فرنگی در زمستان توت فرنگی گیاهی چند ساله است که با هرس  مناسب و کاشت به موقع در زمستان به راحتی قابل کاشت است.  در این مقاله در مورد نحوه کاشت توت فرنگی