دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کاشت جو
آموزشی

کاشت جو

کاشت جو جو از جمله گیاهان مقاوم است که به صورت بهاره یا پاییزه می توان آن را کاشت. البته امروزه بیشتر باغبانان از روش پاییزه برای کاشت جو استفاده می کنند. چون در این