دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کاشت درخت انجیر
آموزشی

کاشت درخت انجیر

درخت انجیر یکی از پربارترین و مقاوم‌ ترین درختانی است که می‌تواند در شرایط سخت نیز به رشد خود ادامه دهد و محصولات پرباری تولید نماید. به طور معمول کاشت درخت انجیر از طریق بذر