دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کاشت درخت عناب
آموزشی

کاشت درخت عناب

یکی از سرسبزترین درختانی که بذر آن می‌تواند حدود 5 الی 12 متر ارتفاع بگیرد، درخت عناب است. این درخت دارای گل‌های بسیار جذابی است که در فصل بهار شروع به رشد می‌کنند و جذابیت