دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کاشت درخت هلو
آموزشی

کاشت درخت هلو

آیا پرطرفدار‌ترین میوه در جهان از نظر طعم را می‌شناسید؟ بر اساس آمار‌های جهانی هلو، به عنوان محبوب‌ترین میوه شناخته شده است. طعم شیرین و عطر دل چسب این میوه برای هر شخصی جذابیت دارد.