دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کاشت درخت پسته
آموزشی

کاشت درخت پسته

پسته یکی از محصولات بسیار سود آور است که بازار آن بسیار پر رونق بوده و به همین سبب، تولید کنندگان آن توجه بسیاری در رشد این نوع درخت به خرج می دهند. چیزی که