دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کاشت زعفران در گلدان
آموزشی

کاشت زعفران در گلدان

زعفران یک ادویه باستانی ایرانی است که به عنوان طعم دهنده غذا و عنوان رنگ طبیعی غذا استفاده قرار‌می گیرد. این ادویه از گرانترین ادویه های جهان است که تا حدودی آن را طلای سرخ