دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کاشت سیب‌زمینی
مطالب مهم

کاشت سیب‌زمینی

سیب‌زمینی یکی از پرمصرف‌ترین صیفیجات است که گونه‌ها و ارقام مختلفی دارد. به عنوان معمولی، اولیه و اصلی طبقه‌بندی می‌شود. در واقع هر یک از این دسته‌ها زمان تولید، فضای مورد نیاز و فاصله زمانی