دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کاشت فلفل سبز
مطالب مهم

کاشت فلفل سبز

اکثر باغداران هفت تا 10 هفته قبل از تاریخ کاشت پیشنهادی، فلفل سبز را از طریق دانه‎های آن‎ها در خانه می‎کارند یا به دلیل دمای لازم برای رشد این گیاهان نرم، پیوند فلفل سبز را