دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کاشت نخود فرنگی
آموزشی

کاشت نخود فرنگی

نخود فرنگی با نام نخود سبز نیز شناخته می شود. این گیاه از سبزیجات سبز است که بسیار مورد علاقه کودکان و افراد برگسال است. چنانچه نخود فرنگی را به طور مستقیم از باغچه خود