دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کاشت هندوانه
مطالب مهم

کاشت هندوانه در تابستان چگونه است؟

هندوانه بومی آفریقا است و حداقل 5000 سال است که کشت می‌ ‎شود. هندوانه در واقع متعلق به خانواده cucurbit است و از گونه‌‎ های کدو تنبل، خیار و کدو است. همچنین 92٪ حاوی آب