دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کشت ایروپونیک زعفران
آموزشی

کشت ایروپونیک زعفران

سیستم های کشت در محیط های بسته مانند هیدروپونیک و تهویه مطبوع (Aeroponics) یکی از روش های مدرن برای تولید برخی از گیاهان با دوره رشد کوتاه و سرعت رشد بالا است. امروزه این تکنیک