دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کشت ایروپونیک (هواکشت)
مطالب مهم

کشت ایروپونیک (هواکشت)

کشت ایروپونیک (هواکشت)، نیز مانند کشت هیدروپونیک از سیستم کشت بدون خاک بهره می‌گیرد. بهتر است بدانید که در این سیستم به تجهیزات و امکانات نسبتاً زیادی نیاز است و همین امر موجب می‌شود هزینه‌های