دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کشت خیار در گلخانه
مطالب مهم

کشت خیار در گلخانه

کشت خیار در گلخانه کشت محصولات مختلف در گلخانه از جمله خیار با توجه به اینکه خطر بسیاری از آفات و بیماری ها را کاهش می دهد، می تواند در محیط کنترل شده با آخرین