دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کشت زعفران به روش هیدروپونیک
آموزشی

کشت زعفران به روش هیدروپونیک

هیدروپونیک از روش های کاشت گلخانه ای زعفران به معنی آب کشت است. در این روش زعفران به جای پرورش در خاک, در آب رشد می‌کند. برای آشنایی بیشتر در این مقاله به موضوع کشت