دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کشت فلفل دلمه ای در گلخانه
مطالب مهم

کشت فلفل دلمه ای در گلخانه

کشت فلفل دلمه ای در گلخانه چگونه است؟ فلفل دلمه‌ای یکی از گیاهان خود بارور است که در حال‌ حاضر حداقل 30 گونه از آن وجود دارد. جوانه زنی این گیاه به‌ صورت برون خاکی