دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود افزایش باردهی پسته
آموزشی

کود افزایش باردهی پسته

پسته یکی از محبوب ترین و گران ترین محصولات هست که باغداران اقدام ب پرورش آن می دهد. حدود پنج و یا شش سال زمان می برد که درخت پسته بار بدهد باغداران خوب کود