دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود برای رشد سریع درخت گردو
آموزشی

کود برای رشد سریع درخت گردو

درختان گردو برای رشد به مدت زمان طولانی برای باروری نیاز دارند. بنابراین بهره گیری از این کود برای رشد بهتر و سریع تر درختان گردو سبب می شود تا زمان بلوغ در این درختان