دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود برای چین دوم یونجه
آموزشی

کود برای چین دوم یونجه

یونجه از جمله گیاهان گل‌دار مفیدی است که خواص دارویی زیادی دارد و کشاورزان زیادی اقدام به کشت آن می‌کنند. این گیاه به‌ عنوان مهم‌ ترین خوراک دام شناخته‌ شده و طریقه کشت آن هم