دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود بنت قنسول
آموزشی

کود بنت قنسول

یکی از زیباترین گیاهان آپارتمانی که شرایط نگهداری بسیار ساده‌ای دارد، بنت قنسول است. این گیاه محبوب هم مانند دیگر گیاهان برای رشد، ادامه حیات و گل‌دهی به تغذیه مناسب احتیاج دارد و شما باید