دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود جلبک دریایی برای به لیمو
آموزشی

کود جلبک دریایی برای به لیمو

به‌لیمو از جمله گیاهان بسیار خوش‌بو و معطری است که در هنگام مالش آن بویی بسیار خوشایند شبیه لیمو در فضا آزاد شود. برگ‌های گیاه به‌لیمو خواص دارویی زیادی را دارند و از مهم‌ترین بخش‌های