دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود جلبک دریایی برای صیفی جات
آموزشی

کود جلبک دریایی برای صیفی جات

صیفی‌جات جزو محصولاتی هستند که در تمامی فصول سال مورد استفاده قرار می‌گیرند، از این‌رو کشاورزان همواره در تمامی فصول سال اقدام به کاشت و پرورش این محصولات می‌کنند و سود فراوانی را نیز از