دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود جلبک دریایی برای انگور
مطالب مهم

از خواص کود جلبک دریایی برای انگور چه می‌دانید؟

کود جلبک دریایی برای انگور، این روزها با استقبال خوبی از سوی باغداران مواجه شده است چرا که به عنوان یک کود طبیعی از خواص بی‌شماری برخوردار می‌باشد. این کود با نفوذ به خاک‌هایی که