دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

عوامل موثر در رشد درخت سماق
کود درخت

عوامل موثر در رشد درخت سماق

سماق، یک درختچه بومی کم رشد است که به دلیل سازگاری با بسیاری از انواع خاک، شرایط مرطوب یا خشک، مراقبت آسان و جلوگیری از فرسایش در دامنه‎ها، ارزش زیادی دارد. این ماده اغلب در