دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود درخت سه پستان
مطالب مهم

کود درخت سه پستان

درخت سپستان یکی از درختان موجود در مناطق گرمسیری است که دارای گل‌های خوشه‌ای بسیار خوشبو و به رنگ سفید است. میوه این درخت مانند خوشه انگور به شکل بیضی است و رنگ آن مانند