دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود کامل 10Xshock برای زردآلو
آموزشی

کود ده ایکس شوک برای زردآلو

کود ده ایکس شوک برای زردآلو زردآلو از میوه های آبدار و خوشمزه است که کاشت و پرورش آن راحت می باشد و با مراقبت لازم و درست می توانید سالانه برداشت زیادی داشته باشید.