دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود زعفران
آموزشی

کود زعفران

کود زعفران زعفران گیاهی از تیره زنبقیان و هفت ساله است، به این معنی که یک بار کاشته شده و تا ۷ سال محصول می‌دهد. زعفران گیاهی بسیار ارزشمند است و اگر با رعایت اصول