دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود سیاه برای درختان
مطالب مهم

کود سیاه برای درختان

 یکی از مغذی ترین کودهایی که در صنایع کشاوری مورد استفاده باغداران قرار می گیرد کود سیاه می باشد. کود سیاه برای درختان دارای مواد معدنی مفیدی است که برای رشد در ختان بسیار مفید