دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود مخصوص انغوزه
مطالب مهم

کود مخصوص انغوزه

گیاه انغوزه یکی از پرفایده ترین و ارزشمند ترین گیاهانی می باشد که می تواند در بیشتر جاها با با شرایط متفاوت آب و هوایی، رشد خوبی داشته باشد. معمولا نگاه داری این گیاه خیلی