دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود مخصوص نخل اریکا
آموزشی

کود مخصوص نخل اریکا

نخل اریکا از گیاهانی است که در آپارتمان نگه داری می شود. این گیاه بسیار زیبا و جداب است و برگ‌‌های آن 6 تا 8 عدد بر روی تکیه گاه بدنه است. برگ‌‌ها ظاهری بسیار