دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود ورمی کمپوست - Vermicompost
مطالب مهم

کود ورمی کمپوست

کود ورمی کمپوست کود ورمی کمپوست  یک کود مرغوب و باکیفیت است و از طریق ترکیب کردن موادی به دست می‌آید که ترکیب آن، برای انواع مختلف گیاهان مفید است .   به عبارت بهتر این

کود ارگانیک
مطالب مهم

کودهای ارگانیک شوک

کودهای  ارگانیک شوک   کودهای ارگانیک شوک  به کشاورزان در تامین رشد مطلوب گیاهان مناسب تر است.  کودهای ارگانیک  علاوه بر تغذیه مناسب گیاه جهت تولید محصول با کیفیت می شوند.  این کودها سبب آسیب رساندن