دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود ورمی کمپوست - Vermicompost
مطالب مهم

کود ورمی کمپوست

کود ورمی کمپوست کود ورمی کمپوست  یک کود مرغوب و باکیفیت است و از طریق ترکیب کردن موادی به دست می‌آید که ترکیب آن، برای انواع مختلف گیاهان مفید است .   به عبارت بهتر این